wstecz

Przekonania na temat pieniędzy

Jakie przekonania na temat pieniędzy, wpływają na Twoje finanse?

Finanse to bardzo ważny aspekt naszego życia, bez którego nie da się sprawnie funkcjonować we współczesnym świecie. To pieniądze pozwalają na zaspokojenie naszych potrzeb od tych najbardziej podstawowych jak głód, potrzeba odpoczynku i regeneracji sił, po te bardziej wyrafinowane jak potrzeba relaksu, kontaktu z kulturą czy samorealizacji. Pieniądze są więc środkiem, dzięki któremu nabywamy różnego typu dobra niezbędne do naszego prawidłowego funkcjonowania

Z drugiej zaś strony można zauważyć, że pieniądzom przypisywane jest silne nacechowanie emocjonalne. Mówimy, że „pieniądze są złe” lub „pieniądze szczęścia nie dają”. Tak jakby pieniądze miały magiczną moc wpływania na to, co nas otacza, z czym się zmagamy lub co chcemy osiągnąć, i to całkowicie poza naszą kontrolą. 

Przekonania, jakie nosimy w sobie na temat pieniędzy, zwłaszcza te negatywne,  mogą być bardzo silne i determinować nasze podejście do finansów. Powodować, że wobec tej ważnej sfery życia prezentujemy bierność, niechęć, a nawet postawę lękową.
 

Z czego wynikają nasze przekonania na temat pieniędzy?

Po pierwsze, duży wpływ na to, co myślimy o pieniądzach ma wychowanie, a więc zdanie naszych rodziców, opiekunów, nauczycieli. Jeśli od najmłodszych lat słyszymy takie zdania: „pieniądze szczęścia nie dają”; „ten to się dorobił na lewych interesach” lub „biednemu zawsze wiatr w oczy” – nie ma się co dziwić, że finanse postrzegamy negatywnie.

Po drugie, nasze przekonania na temat pieniędzy mają swoje uwarunkowania społeczne i historyczne przekazywanie z pokolenia na pokolenie np.  wypowiadane słowa (wszelkie porzekadła lub sentencje związane z pieniędzmi), konkretne gesty (dmuchanie znalezionych pieniędzy na szczęście, nietrzymanie torebki na podłodze, żeby pieniądze  nie uciekły), określone normy społeczne (kradzież jest niedopuszczalna, dawane prezentów jest dobre).

Po trzecie na nasze postrzeganie pieniądza duży wpływ mają autorytety.  Opinie innych (nauczycieli, celebrytów, osób znanych lub dla nas ważnych) kształtują to, co myślimy na temat finansów, np. jeśli zamożny wujek, którego szanujemy, mówił, że warto inwestować w nieruchomości, to tak właśnie będziemy chcieli zarabiać.

Po czwarte, uwarunkowania kulturowe (kraj, zależności geograficzne, obyczaje) – wpływają na to, co myślimy o pieniądzach  np. Polacy są narodem, który ma zwyczaj narzekać, stąd o pieniądzach mówimy albo źle, albo wcale. Pokutuje w nas też przekonanie, że jeżeli ktoś osiągnął coś w Polsce, to na pewno w nieuczciwy sposób.
 

 

Jak przekonania programują nasze zachowania?

Przekonania działają jak program, który został niejako „wgrany” do naszego umysłu. To on odbiera nam wolność i sprawia, że działamy wg schematu: 

P (przekonania) 🡪 M (myśli) 🡪 DZ (działania) 🡪O (osiągnięcia).

Przekonania generują (P) myśli. Myśli (M) zaś są motorem do działania(DZ), co w konsekwencji ma wpływ na nasze życiowe osiągnięcia (O).
 

Przekonania negatywne:

P Pieniądze są źródłem zła – M Mama uczyła mnie, że mam być dobrym człowiekiem – DZ Muszę unikać zła, czyli w tym przypadki pieniędzy = O jestem biedny
 

Przekonania pozytywne:

P Lubię pieniądze, bo z nimi życie jest prostsze– M Mama mówiła, że mam w życiu szukać rozwiązań– DZ Zacznę inwestować w nieruchomości, bo to da mi więcej pieniędzy = O Jestem bogaty
 

Czy pieniądze są złe czy dobre? 

Pieniądz jest narzędziem, środkiem płatniczym, dzięki któremu możemy nabyć określone dobra i usługi. Nie jest nacechowany emocjonalnie. Jest rzeczą (przedmiotem) z umownie narzuconą wartością wymienialną na dane dobra. Niczym więcej i niczym mniej. 

Mówiąc bardziej obrazowo, pieniądz jest jak łopata.  Łopata to narzędzie ogrodnicze, które służy do wykopywania ziemi. Pieniądz to narzędzie płatnicze, które służy do nabywania czegoś. Łopata sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła.  Nawet użyta w złym celu, np. by uderzyć nią sąsiada, nie staje się złym  narzędziem. Bo to nie łopata jest zła, lecz ten kto jej użył.

Podobnie z pieniędzmi. Nie są one ani dobre, ani złe. Dlatego w ręku człowieka dobrego i hojnego pieniądze wykorzystywane są do tego, by czynić dobro, np. wesprzeć działania organizacji pozarządowych. Natomiast w ręku ktoś, kto chce postępować źle, będą przynosiły krzywdę i zniszczenie.
 

Jak zaprzyjaźnić się z pieniędzmi, gdy nauczyliśmy się już źle o nich myśleć? 
 

 1. Pracuj nad przekonaniami: 

  • wypisz swoje myśli na temat pieniędzy, przyjrzyj im się i odpowiedz na pytanie, czy traktujesz pieniądz jako neutralne narzędzie; jeśli nie, Twoje przekonania nie są prawdziwe i warto je zmienić;
  • przeprogramuj swoje myśli, czyli przeformułuj na takie, jakie są Ci potrzebne, by traktować pieniądz jako narzędzie np.
  • myśl negatywna: bogaty to złodziej
  • myśl pozytywna: bogaty to osoba, która umiejętnie zarządza swoimi finansami;
  • określ swój cel finansowy – zapisz, do czego są Ci potrzebne pieniądze, czemu mają służyć;
 1. Weź odpowiedzialność za swoje decyzje – nie zwalaj winy na los, ale też nie obarczaj zbytnio siebie, gdy coś nie wyjdzie. Pamiętaj, decyzje, które podejmuje teraz, są dla Ciebie najlepsze, bo robisz wszystko, by były rozsądne i w zgodzie w Twoimi nowymi przekonaniami.

 2. Zmień nawyki finansowe – kieruj się takimi, jakie pomnażają Twoje pieniądze, a nie je zabierają (np. wyeliminuj pożyczki, spisuj wydatki i zobacz, na czym możesz zaoszczędzić, korzystaj z pchlich targów, wyprzedaży; na zakupy wybieraj się z listą)
   

Podsumowanie

Na zakończenie mam dla Ciebie kilka ważnych myśli, które warto wziąć do serca, jeśli chcesz mieć realny wpływ na stan Twojego konta.

Pamiętaj, pieniądze nie są nacechowane moralnie.  Nie są ani dobre, ani złe. Są jedynie narzędziem w ludzkich rękach.

Pieniądze są nam potrzebne do realizacji naszych życiowych celów i marzeń. Brak pieniędzy powoduje często pasmo nieszczęść i życiowych niepowodzeń.

Pracuj nad swoimi przekonaniami na temat pieniędzy. Zmieniając myślenie, wybierasz działania zmierzające do osiągnięcia celów, o jakich marzysz. 

Ustal swoje cele i priorytety, do realizacji których będą Ci potrzebne pieniądze. Postępuj z pieniędzmi w taki sposób, aby pomogły Ci w czynieniu dobra i realizacji marzeń.

 

Posłuchaj odcinka w wersji audio:

 

 

Zapisz się do naszego newslettera i odbierz darmowy mini kurs!

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Twoich danych jest TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa. Cele przetwarzania to wysyłka newslettera, marketing własny TIME S.A. i naszych zaufanych partnerów, w tym spółek z Grupy ZPR Media. Podstawami prawnymi przetwarzania są nasz prawnie uzasadniony interes i Twoja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu lub za Twoją zgodą. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych to: prawo sprzeciwu i wycofania zgody wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz prawo dostępu do danych i inne prawa, o których mowa w szczegółowych informacjach o przetwarzaniu danych osobowych dostępnych TUTAJ.